Terapiaa kestävällä kalliopohjalla

Mitä ratkaisukeskeisyys pitää sisällään?

Ratkaisukeskeisyys toimintamallina on tehokas ja vaikuttava terapeuttinen työtapa uusien voimavarojen löytämiseen. Ratkaisukeskeiset työkalut ovat luovia, sisältävät huumoria ja auttavat vaikeissakin tunnelukoissa ja elämäntilanteissa. Keskeisenä muutostekijänä on ongelman uudelleen määrittely ja näkökulman vaihtaminen. Kun suhde ongelmaan muuttuu, myös tunne muuttuu ja sitä mukaa erilaiset haitalliset toimintatavat ja tottumukset muuttuvat terveyttä edistäviksi. Olet tervetullut tutkimaan ja tarkastelemaan ajatteluasi, tunteitasi ja toimintatapojasi. 

Kristillisyys terapiassa

Yhteyden kokeminen, merkityksen löytäminen ja armon ymmärtäminen kuuluvat jokaisen ihmisen oikeuksiin. Ongelmien keskellä polun löytäminen yksin voi olla vaikeaa. Kuitenkin tärkeitä kysymyksiä on vaikea lukita piiloon tai haudata maahan. Ne tulevat usein terapian aikana esiin tavalla tai toisella.  Kristittynä terapeuttina lähtökohtani on asiakkaan henkilökohtaisen arvomaailman ja ihmiskäsityksen kunnioittaminen. Asiakkaan niin toivoessa, voidaan terapiassa myös rukoilla ja tarkastella elämän eri ilmiöitä raamatullisessa viitekehyksessä.